novinky

Benzylizopropylamín ,

Podmienky vzhľadu: Veľký priehľadný kryštál.

Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom, vetranom sklade. Chráňte pred ohňom a teplom. Skladujte oddelene od oxidačného činidla. Vyvarujte sa zmiešaného skladovania. Vybavte príslušnou rozmanitosťou a počtom hasiacich zariadení. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na núdzové ošetrenie únikmi a vhodným skladovacím materiálom.

image


Čas príspevku: júl-06-2021